Protokollen fr.o.m. 001104 (hos Linde/Cronquist) är skrivna i XML-kod istället för som tidigare HTML. För att kunna visa XML-sidorna krävs att WEB-läsaren har en inbyggd XML-tolk. Det finns t.ex i Internet Explorer fr.o.m. version 5, liksom även i Netscape Navigator fr.o.m. version 5.
//LJ

Internet Explorer kan hämtas från

Netscape Navigator kan hämtas från