Vinprovarmöte hos Gustavssons i Skummeslöv, 85-08-30

1985-08-30 Vin nr 1 Vin nr 2 Vin nr 3 Vin nr 4
Placering 4 2 2 1
Benämning Fischerman Carmel Macon Blanc Tirnave
Ursprung Tyskland Israel Frankrike Rumänien
Pris 43 Kr 36 Kr 47 Kr 26,5
Namn Lukt Smak Lukt Smak Lukt Smak Lukt Smak
Gert 1 2 3 3 2 2 3 4
Birgitta 1 1 4 4 3 2 3 4
Thomas 2 2 2 2 2 2 3 4
Elisabeth 2 3 2 4 3 4 3 4
Dick 3 2 3 3 5 4 4 4
Eva 2 2 4 4 2 3 2 4
Lennart 2 2 2 2 3 3 4 4
Irene 2 2 2 2 3 3 4 4
Lennart Sv 3 1 2 4 4 1 3 4
Annika 1 2 2 1 1 3 4 4
summa 19 19 26 29 28 27 33 40
totalsumma 38 55 55 73