Vinprovarmöte hos Möllers, Altona by 12, 84-12-01

Premiär !! Fösta mötet !!


Vid den första provningen hade vi egentligen tre omdömen. Utöver Lukt och Smak hade vi även ett Allmänt. Den inbördes ordningen mellan vinerna vid den första provningen blev densamma även utan det Allmänna omdömet. Vi övergav det Allmänna omdömet redan fr.o.m det andra mötet. Därför redovisas det inte nedan

1984-12-01 Vin nr 1 Vin nr 2 Vin nr 3 Vin nr 4
Placering 4 3 2 1
Benämning Vino Chianto Rosso Imperial Gran Reserva Beaujolais Royal Beajolais Patriarche
Ursprung Italien Spanien, 1975 Frankrike Frankrike
Pris 26 Kr 64 Kr 49 Kr 49 Kr
Namn Lukt Smak Lukt Smak Lukt Smak Lukt Smak
Gert 3 2 3 3 3 4 3 3
Birgitta 3 3 3 1 3 3 3 4
Thomas 3 2 3 4 3 3 3 3
Elisabeth 3 3 1 3 3 4 4 4
Dick 3 3 3 4 3 3 2 4
Eva 3 2 2 4 3 3 3 3
Lennart 4 2 2 3 3 3 3 4
Irene 2 3 2 2 4 4 3 3
Lennart Sv 2 2 3 4 2 4 2 4
Annika 3 2 3 4 3 3 3 4
summa 29 24 25 32 30 34 29 36
totalsumma 53 57 64 65