Tändstickor för mörkrädda

Svenska akademien

2004


Innehåller

1. Okunskap   
2. Tändstickor för mörkrädda   
3. Vetande   
4. Kärlekskrigare   
5. Det kunde lika gärna varit du och jag   
6. Proteinpornografi   
7. Ctrl+alt+del   
8. Framåt   
9. Lär av dom lärda   
10. Naivitet   
11. Kenneths nya   
12. Psalm för mörkrädda