Om!

Niklas Strömstedt

1990


Innehåller

1  En väg till mitt hjärta
2  Runt, runt, runt
3  Flickor talar om kärleken (män dom gör just ingenting alls)
4  Vänta på en vän
5  Vart du än går
6  Så snurrar din jord
7  Modiga män
8  Om
9  Som om hon inte fanns
10 Mannen i ditt liv
11 Någon tycker om dig
12 Stanna kvar