Hotel Neanderthal

Pelle Ossler

1997


Innehåller

1  Hotel Neanderthal
2  Längre in
3  Glada barn
4  Solens son
5  Vite man
6  Snömannen
7  Vad är det nu han heter
8  Syster
9  Nån annanstans
10 Så annorlunda nu