Barn av vår tid +
Vi kommer att leva igen

Nationalteatern &
Nynningen


Innehåller

1  Kiss me
2  Järnhästen
3  Bozeman trail
4  Vite lillebror
5  Black hills
6  Efter massakern
7  Seattles tal
8  Ett barn är fött

9  Kolla kolla
10 Spisa
11 Ingelas sång
12 Barn av vår tid
13 Men bara om min älskade väntar
14 Ge mig mitt liv nu