Vallmoland

Ola Magnell

2003


Innehåller

1. Sisyfos (ta mig hem)   
2. Blues för Amadeus   
3. Vallmoland   
4. Dimmornas kaj   
5. Macho kid   
6. Bruten vinge   
7. Grumliga motiv   
8. Änglar finns   
9. Fåglalåt   
10. Kallt kallt kallt   
11. Nu faller mörkret