Demo

Impression

2004


Innehåller

1 ?
2 ?
3 ?
4 ?
5 ?
Band från Karlstad: fem låtar utan namn.
Samma basist som i Elope (åxå fr Karlstad)