Grymlings

Grymlings

1990


Innehåller

1 Mitt bästa för dig 
2 Ett hjärta av guld
3 Kan du förstå
4 Hanna och rättvisan
5 Om jag inte får bli din
6 Drömmar
7 Jag kan gå ända till Kina
8 Där gullvivan blommar
9 Oerfaren
10 Christine
11 Grymlingslåten


Grymlings

Grymlings

1992


Innehåller

1 En glädjesång
2 Väntar på en vän
3 Landet man inte kan nå
4 Allt som jag kan ge dig
5 Lysa
6 Fel kort
7 Om du ser mig
8 Självrespekt
9 En kärlekssång
10 Du barn som möter ungdomstid