Transponering

Av transponeringstabellen nedan framgår hur du översätter ackord från en tonart till en annan.
Ex: en melodi (i G#-dur) innehåller kanske ackorden G#, C#, Eb7 och Fm, men du vill hellre spela i D-dur.
Då jämför du bara raden som har D i vänstra kolumnen mot raden för G#. De 'nya' ackorden hittar du på D-raden i samma kolumner, som innehåller G#, C#, Eb och F på G#-raden, dvs de 'nya' ackorden blir D, G, A7 och Hm.

Tabellen visar också vilka ackord, som brukar vara de 'vanligaste' i respektive tonart.
Grundackordet (längst till vänster) kallas Tonika. Till detta finns två kompletterande ackord, som kallas Dominant resp Subdominant. Melodier i C-dur brukar t.ex. ofta innehålla ackorden F och G (eller G7) utöver grundackordet C-dur. Varje dur-tonart har dessutom en Parallelltonart i moll. För C-dur är parallelltonarten A-moll. Även moll-ackorden har sin Dominant och Subdominant. På så sätt har man alltid 6 ackord, som låter bra tillsammans och med dem kan man klara sig ganska långt.
Men därutöver finns en mängd varianter och 'kryddade' ackord. I Ackordtabellerna har jag samlat en mängd olika ackord och dessutom olika sätt att 'ta' dem. Håll till godo. Om du har ytterligare ackordanalyser att bidra med får du gärna skicka ett mail. Och givetvis även om du hittar något, som har blivit fel.
T R A N S P O N E R I N G
    Moll-   Moll-         Moll-      
To-   Sub-   Domi- Sub-   Domi-   Pa-      
ni   domi-   nant domi-   nant   ral-      
ka   nant     nant       lell      
C C# D Eb E F F# G G# A Bb H C
C# D Eb E F F# G G# A Bb H C C#
D Eb E F F# G G# A Bb H C C# D
Eb E F F# G G# A Bb H C C# D Eb
E F F# G G# A Bb H C C# D Eb E
F F# G G# A Bb H C C# D Eb E F
F# G G# A Bb H C C# D Eb E F F#
G G# A Bb H C C# D Eb E F F# G
G# A Bb H C C# D Eb E F F# G G#
A Bb H C C# D Eb E F F# G G# A
Bb H C C# D Eb E F F# G G# A Bb
H C C# D Eb E F F# G G# A Bb H
 
  Vissa toner kan skrivas på två sätt
  B = H A# = Bb C# = Db D# = Eb F# = Gb G# = Ab