G i t a r r a c k o r d

_____H_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
H 2 2 4 4 4 2
H 7 9 9 8 7 7
H(add E)x 2 2 4 4 2
H/A 0 0 4 4 4 0
Ho7 0 0 3 4 3 4
H-5 x 2 3 4 4 x
H-5 x x 9 8 6 7
H+5 x 2 1 0 0 x
H+5 7 x 9 8 8 7
H2 2 2 4 4 2 2
H2/7 2 2 4 2 2 2
H4 x 2 4 4 5 x
H4 7 9 9 9 7 7
H4/7 x 2 4 2 5 x
H4/7 7 8 7 8 7 7
H5 7 9 9 x x x
H5 x 2 4 4 x x
H5/C# x 4 4 4 x x
H6 2 2 4 4 4 4
H6 7 7 9 8 9 7
H7 x 2 1 2 0 2
H7 2 2 4 2 4 2
H7 7 9 7 8 7 7
H7-5 x 2 3 2 4 x
H7-5 7 x 7 8 6 x
H7-9 2 2 1 2 1 x
H7-9 7 x 7 8 7 8
H7+5 2 2 x 2 4 3
H7+5 7 x 7 8 8 7
H7/6 2 2 4 2 4 4
H7/6 7 9 7 8 9 7
H7/A x 0 1 2 0 2
H7/F# 2 x 1 2 0 2
H7#9 x 2 1 2 3 x
H9 2 2 1 2 2 2
H9 7 x 7 8 10 9
H9+5 x 2 1 0 2 x
Hdim x x 0 1 0 1
Hdim x x 3 4 3 4
Hdim 1 2 3 1 3 1
Hmaj x 2 4 4 4 2
Hmaj7 2 2 4 3 4 2
Hmaj7 x x 4 4 4 6
Hmaj7 7 x 8 8 7 x
Hsus x 2 3 3 4 2
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Hm 2 2 4 4 3 2
Hm x 2 4 4 3 x
Hm 7 9 9 7 7 7
Hm/E 0 0 2 4 3 2
Hm/9 7 x x 7 7 9
Hm-8 x 2 4 3 3 2
Hm-8 7 x x 7 7 6
Hm6 7 6 7 7 7 7
Hm7 2 2 4 2 3 2
Hm7 7 9 7 7 7 7
Hm7(-9/-5) 0 2 3 2 1 0
Hm7sus4 x 2 4 2 5 2
Hm9 7 x x 7 10 9
HmMaj7 x 2 4 3 3 2
HmMaj7 7 x x 7 7 6
 Upp

Hsus4 är samma ackord som H4
H7sus4är samma ackord som H4/7
HmMaj7är samma ackord som Hm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
H i stället för Hmaj7, H6 och H7/6
H7 i stället för H7-9 och H-9
Hm i stället för Hm6, Hm7 och Hm9