G i t a r r a c k o r d

_____G_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
G 3 2 0 0 0 3
G 3 2 0 0 3 3
G 3 5 5 4 3 3
G 3 x 0 0 0 3
G x 10 9 7 8 7
G 10 10 12 12 12 10
G x x 0 7 8 7
G x 5 5 7 8 7
G(no 3rd) 3 x 0 0 3 3
G+ 3 x 1 0 0 0
G+ 3 x 1 0 0 3
G+sus2 3 x 1 2 0 0
G/A 0 0 0 0 0 3
G/A x 0 0 0 x x
G/B 0 2 0 0 3 0
G/B 0 2 x 0 2 2
G/B x 2 5 x x x
G/B x x 5 3 4 x
G/D x x 0 4 3 3
G/E x x 2 4 3 3
G/F 1 x 0 0 0 3
G/F# x x 4 4 3 3
G-5 x x 5 4 2 3
G+5 3 x 5 4 4 3
G2 x x 5 7 8 5
G2/7 x 5 5 7 6 5
G4 3 5 5 5 3 3
G4/7 3 4 3 4 3 3
G4/7 x x 5 7 6 8
G5 3 5 5 x x x
G5 3 x 0 0 3 3
G5 3 x 0 0 x x
G6 x x 5 7 5 7
G6 3 3 5 4 5 3
G6 3 x 1 0 0 3
G6 3 x 2 0 0 0
G6/B x 2 2 0 0 3
G6sus2 3 x 2 2 0 0
G7 3 2 0 0 0 1
G7 3 5 3 4 3 3
G7 x 5 5 7 6 7
G7-5 x x 5 6 6 7
G7-5 3 x 3 4 2 x
G7-9 3 x 3 4 3 4
G7+5 3 x 3 4 4 3
G7/6 3 5 3 4 5 3
G7/B x x 0 0 0 1
G7sus2 3 x 3 2 0 0
G9 x 2 3 2 3 3
G9 x x 5 4 6 5
G9 3 x 3 4 6 5
G9+5 x x 5 4 4 5
Gdim x x 2 3 2 3
Gdim x 1 2 0 2 x
Gdim x x 5 6 5 6
Gdim 3 4 5 3 5 3
Gmaj 3 2 0 0 0 3
Gmaj7 x x 0 0 0 2
Gmaj7 x x 5 7 7 7
Gmaj7 3 x 0 0 3 2
Gmaj7 3 x 4 0 0 3
Gmaj7 3 x 4 4 3 x
Gsus+4 3 x 0 0 2 0
Gsus2 3 x 0 2 0 0
Gsus2(add Eb) 3 x 1 2 3 0
Gsus4 3 x 0 0 1 0
Gsus4 3 2 0 0 1 3
Gsus4 x 10 12 12 13 x
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Gm 3 5 5 3 3 3
Gm x x 0 3 3 3
Gm x 5 5 7 8 6
Gm/9 3 x x 3 3 5
Gm/9 x x 8 7 8 5
Gm-8 3 x x 3 3 2
Gm6 3 x 0 3 3 0
Gm6 x 7 8 7 8 x
Gm6 x x 5 7 5 6
Gm6 3 2 3 3 3 3
Gm7 0 0 3 3 3 3
Gm7 3 5 3 3 3 3
Gm7 x x 5 7 6 6
Gm9 3 5 3 3 3 5
Gm9 3 x x 3 6 5
GmMaj7 3 x x 3 3 2
 Upp

Gsus4 är samma ackord som G4
G7sus4är samma ackord som G4/7
GmMaj7är samma ackord som Gm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
G i stället för Gmaj7, G6 och G7/6
G7 i stället för G7-9 och G-9
Gm i stället för Gm6, Gm7 och Gm9