G i t a r r a c k o r d

_____G#_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
G# x x 1 1 1 4
G# 4 6 6 5 4 4
G# x x 6 5 4 4
G# x 6 6 8 9 8
G# x 11 10 8 9 8
G#/A x 0 1 1 1 0
G#-5 x x 6 5 3 4
G#+5 4 x 6 5 5 4
G#2 x x 6 8 9 6
G#2/7 x 6 6 8 7 6
G#4 4 6 6 6 4 4
G#4/7 4 5 4 5 4 4
G#4/7 x x 6 8 7 9
G#5 4 6 6 x x x
G#6 x x 6 8 6 8
G#6 4 4 6 5 6 4
G#7 x x 1 1 1 2
G#7 4 6 4 5 4 4
G#7 x 6 6 8 7 8
G#7-5 x x 6 7 7 8
G#7-5 4 x 4 5 3 x
G#7-9 4 x 4 5 4 5
G#7+5 4 x 4 5 5 4
G#7/6 4 6 4 5 6 4
G#9 x x 6 5 7 6
G#9 4 x 4 5 7 6
G#9+5 x x 6 5 5 6
G#dim x x 3 4 3 4
G#dim x x 0 1 0 1
G#dim x x 6 7 6 7
G#dim 1 2 3 1 3 1
G#maj 4 6 6 5 4 4
G#maj7 x x 1 1 1 3
G#maj7 x x 6 8 8 8
G#maj7 4 x 5 5 4 x
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
G#m x x 0 4 4 4
G#m 4 6 6 4 4 4
G#m x 6 6 8 9 7
G#m/9 4 x x 4 4 6
G#m/9 x x 9 8 9 6
G#m-8 4 x x 4 4 3
G#m6 x x 6 8 6 7
G#m6 4 3 4 4 4 4
G#m7 4 6 4 4 4 4
G#m7 4 x 4 4 4 0
G#m7 x x 6 8 7 7
G#m9 4 x x 4 7 6
G#mMaj7 4 x x 4 4 3
 Upp

G#sus4 är samma ackord som G#4
G#7sus4är samma ackord som G#4/7
G#mMaj7är samma ackord som G#m-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
G# i stället för G#maj7, G#6 och G#7/6
G#7 i stället för G#7-9 och G#-9
G#m i stället för G#m6, G#m7 och G#m9