G i t a r r a c k o r d

_____F_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
F x 0 3 2 1 1
F 1 3 3 2 1 1
F x 3 3 5 6 5
F x 8 7 5 6 5
F 8 8 10 10 10 8
F/A x 0 3 2 1 1
F/C x 3 3 2 1 1
F/G 3 x 3 2 1 1
F-5 x x 3 2 0 1
F+5 1 x 3 2 2 1
F+5 x 8 7 6 6 x
F2 x x 3 5 6 3
F2/7 x 3 3 5 4 3
F4 1 3 3 3 1 1
F4/7 1 2 1 2 1 1
F4/7 x x 3 5 4 6
F5 1 3 3 x x x
F5 x 8 10 10 x x
F5 x 8 10 x x x
F5i 1 3 3 x x x
F6 x x 3 5 3 5
F6 1 1 3 2 3 1
F7 x 3 3 5 4 5
F7 1 3 1 2 1 1
F7 x x 1 3 2 1
F7 x 8 7 8 6 x
F7 8 8 10 8 10 8
F7-5 1 x 1 2 0 x
F7-5 x x 3 4 4 5
F7-9 1 x 1 2 1 2
F7-9 8 8 7 8 7 x
F7+5 1 x 1 2 2 1
F7+9 x x 1 2 1 4
F7/6 1 3 1 2 3 1
F9 1 x 1 2 4 3
F9 8 8 7 8 8 8
F9+5 x x 3 2 2 3
F9+5 x 8 7 6 8 x
Fdim x x 0 1 0 1
Fdim x x 3 4 3 4
Fdim 4 5 6 4 6 4
Fdim 1 2 3 1 3 1
Fdim 7 8 9 7 9 7
Fmaj 1 3 3 2 1 1
Fmaj7 x x 3 5 5 5
Fmaj7 0 0 3 2 1 0
Fmaj7 1 3 3 2 1 0
Fmaj7 1 x 2 2 1 0
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Fm x x 3 1 1 1
Fm x x 4 2 2 2
Fm 1 3 3 1 1 1
Fm x 3 3 5 6 4
Fm 8 8 10 10 9 8
Fm/9 1 x x 1 1 3
Fm/9 x x 6 5 6 3
Fm-8 1 x x 1 1 0
Fm6 x x 3 1 3 1
Fm6 x x 3 5 3 4
Fm6 x 5 6 5 6 x
Fm6 1 0 1 1 1 1
Fm6/Ab x x 0 1 1 1
Fm7 1 3 1 1 1 1
Fm7 x 8 10 8 9 8
Fm7 x x 3 1 4 1
Fm7 x x 3 5 4 4
Fm9 x x 3 1 4 3
Fm9 1 x x 1 4 3
FmMaj7 1 x x 1 1 0
 Upp

Fsus4 är samma ackord som F4
F7sus4är samma ackord som F4/7
FmMaj7är samma ackord som Fm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
F i stället för Fmaj7, F6 och F7/6
F7 i stället för F7-9 och F-9
Fm i stället för Fm6, Fm7 och Fm9