G i t a r r a c k o r d

_____F#_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
F# x x 4 3 2 2
F# 2 4 4 3 2 2
F# x 4 4 6 7 6
F# x 9 8 6 7 6
F#+ 2 x 4 3 3 0
F#o x x 4 5 x x
F#-5 x x 4 3 1 2
F#+5 2 x 4 3 3 2
F#+5 x 9 8 7 7 x
F#2 x x 4 6 7 4
F#2/7 x 4 4 6 5 4
F#4 2 4 4 4 2 2
F#4/7 2 3 2 3 2 2
F#4/7 x x 4 6 5 7
F#6 x x 4 6 4 6
F#6 2 2 4 3 4 2
F#7 2 4 2 3 2 2
F#7 x 0 4 3 2 0
F#7 2 4 2 3 2 2
F#7 x x 4 3 2 0
F#7 x x 2 4 3 4
F#7 x 4 4 6 5 6
F#7 x 9 8 9 7 x
F#7-5 x x 4 5 5 6
F#7-5 2 x 2 3 1 x
F#7-9 2 x 2 3 2 3
F#7+5 2 x 2 3 3 2
F#7/6 2 4 2 3 4 2
F#9 2 x 2 3 5 4
F#9+5 x x 4 3 3 4
F#9+5 x 9 8 7 9 x
F#dim x x 1 2 1 2
F#dim x x 4 5 4 5
F#dim 2 3 4 2 4 2
F#maj 2 4 4 3 2 2
F#maj7 2 x 3 3 2 x
F#maj7 x x 4 6 6 6
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
F#m 2 4 4 2 2 2
F#m x x 4 2 2 2
F#m x 4 4 6 7 5
F#m/E 0 x 4 2 2 0
F#m/9 2 x x 2 2 4
F#m/9 x x 7 6 7 4
F#m-8 2 x x 2 2 1
F#m6 x 6 7 6 7 x
F#m6 x x 4 6 4 5
F#m6 2 1 2 2 2 2
F#m7 2 4 2 2 2 2
F#m7 x x 4 6 5 5
F#m7 2 x 2 2 2 0
F#m9 2 x x 2 5 4
F#mMaj7 2 x x 2 2 1
 Upp

F#sus4 är samma ackord som F#4
F#7sus4är samma ackord som F#4/7
F#mMaj7är samma ackord som F#m-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
F# i stället för F#maj7, F#6 och F#7/6
F#7 i stället för F#7-9 och F#-9
F#m i stället för F#m6, F#m7 och F#m9