G i t a r r a c k o r d

_____Eb_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
Eb x 1 1 3 4 3
Eb x x 5 3 4 3
Eb x 6 5 3 4 3
Eb 3 x 5 3 4 3
Eb 6 6 8 8 8 6
Eb+ 0 0 1 0 0 0
Eb/Ab 4 x 5 3 4 0
Eb/Bb x 1 1 3 4 3
Eb-5 x 6 7 8 8 x
Eb+5 x 6 5 4 4 x
Eb2 x x 1 3 4 1
Eb2 6 6 8 8 6 6
Eb2/7 6 6 8 6 6 6
Eb2/7 x 1 1 3 2 1
Eb4 x 6 8 8 9 x
Eb4/7 x 6 8 6 9 x
Eb4/7 x x 1 3 2 4
Eb5 x 6 8 8 x x
Eb6 x x 1 3 1 3
Eb6 6 6 8 8 8 8
Eb7 x 1 1 3 2 3
Eb7 6 6 8 6 8 6
Eb7 x x 1 3 2 3
Eb7 x 6 5 6 4 x
Eb7-5 x x 1 2 2 3
Eb7-5 x 6 7 6 8 x
Eb7-9 6 6 5 6 5 x
Eb7+5 6 6 x 6 8 7
Eb7/6 6 6 8 6 8 8
Eb9 x x 0 6 6 6
Eb9 6 6 5 6 6 6
Eb9+5 x x 1 0 0 1
Eb9+5 x 6 5 4 6 x
Ebdim x x 1 2 1 2
Ebdim 2 3 4 2 4 2
Ebdim 5 6 7 5 7 5
Ebmaj x x 5 3 4 3
Ebmaj7 x x 1 3 3 3
Ebmaj7 6 6 8 7 8 6
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Ebm x x 4 3 4 2
Ebm x 1 1 3 4 2
Ebm 6 6 8 8 7 6
Ebm/9 x x 4 3 4 1
Ebm-8 x 6 8 7 7 6
Ebm6 x 3 4 3 4 x
Ebm6 x x 1 3 1 2
Ebm7 x x 1 3 2 2
Ebm7 6 6 8 6 7 6
EbmMaj7 x 6 8 7 7 6
 Upp

Ebsus4 är samma ackord som Eb4
Eb7sus4är samma ackord som Eb4/7
EbmMaj7är samma ackord som Ebm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
Eb i stället för Ebmaj7, Eb6 och Eb7/6
Eb7 i stället för Eb7-9 och Eb-9
Ebm i stället för Ebm6, Ebm7 och Ebm9