G i t a r r a c k o r d

_____E_____        Dur       MollAckord Sträng:
 e a d g h e
E 0 2 2 1 0 0
E x 2 2 4 5 4
E x 7 6 4 5 4
E 7 7 9 9 9 7
E(add F#) 0 x 4 1 0 0
E-5 x 7 8 9 9 x
E+5 x x 2 1 1 0
E+5 x 7 6 5 5 x
E/B 7 7 9 9 9 7
E2 x x 2 4 5 2
E2 7 7 9 9 7 7
E2/7 7 7 9 7 7 7
E2/7 x 2 2 4 3 2
E4 0 2 2 2 0 0
E4 x 7 9 9 10 x
E4/7 0 1 0 1 0 0
E4/7 x x 2 4 3 5
E4/7 x 7 9 7 10 x
E5 0 2 x x x x
E5 x 7 9 9 x x
E6 x x 2 4 2 4
E6 0 2 2 1 2 0
E6 7 7 9 9 9 9
E7 0 2 0 1 0 0
E7 0 2 2 1 3 0
E7 x x 2 4 3 4
E7 0 0 0 4 3 4
E7 7 7 9 7 9 7
E7 x 7 6 7 5 x
E7-5 x x 2 3 3 4
E7-5 x 7 8 7 9 x
E7-9 7 7 6 7 6 x
E7-9 0 x 0 1 0 1
E7+5 0 x 0 1 1 0
E7+5 7 7 x 7 9 8
E7/6 7 7 9 7 9 9
E7/6 0 2 0 1 2 0
E9 0 0 2 1 3 2
E9 0 x 0 1 3 2
E9 7 7 6 7 7 7
E9+5 x x 2 1 1 2
E9+5 x 7 6 5 7 x
Edim x x 2 3 2 3
Edim x 1 2 0 2 x
Edim 3 4 5 3 5 3
Edim 6 7 8 6 8 6
Emaj 0 2 2 1 0 0
Emaj7 0 x 1 1 0 x
Emaj7 x x 2 4 4 4
Emaj7 0 x 6 4 4 0
Emaj7 7 7 9 8 9 7
Esus3 x x 2 2 0 0
Esus4 0 2 2 2 0 0
 Upp
Ackord Sträng:
 e a d g h e
Em 0 2 2 0 0 0
Em x 0 5 4 5 0
Em x 2 2 4 5 3
Em 7 7 9 9 8 7
Em(add 9) 0 2 4 0 0 0
Em(add F#) 0 x 4 0 0 0
Em/D x x 0 9 8 7
Em/9 x x 5 4 5 2
Em/9 0 x 2 0 0 2
Em-8 x 7 9 8 8 7
Em6 x 4 5 4 5 x
Em6 x x 2 4 2 3
Em7 0 x 0 0 0 x
Em7 0 2 0 0 0 0
Em7 x x 2 4 3 3
Em7 7 7 9 7 8 7
Em7/A 0 0 0 0 0 0
Em9 0 x x 0 3 2
EmMaj7 x 7 9 8 8 7
Emsus4 0 2 2 2 0 0
 Upp

Esus4 är samma ackord som E4
E7sus4är samma ackord som E4/7
EmMaj7är samma ackord som Em-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
E i stället för Emaj7, E6 och E7/6
E7 i stället för E7-9 och E-9
Em i stället för Em6, Em7 och Em9