G i t a r r a c k o r d

_____D_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
D x x 0 2 3 2
D x 5 4 2 3 2
D 5 5 7 7 7 5
D x x 0 7 7 5
D+/C 0 3 x 3 3 2
D/A 0 0 4 2 3 0
D/F# 2 x 0 2 3 0
D/F# x 0 4 2 3 2
D/F# x 9 7 7 x x
D/G 3 x 0 2 3 2
D-5 x 5 6 7 7 x
D+5 x 5 4 3 3 x
D2 x x 0 2 3 0
D2 5 5 7 7 5 5
D2/7 5 5 7 5 5 5
D2/7 x 0 0 2 1 0
D4 x 5 7 7 8 x
D4/7 x x 0 2 1 3
D4/7 x 5 7 5 8 x
D5 x x 0 2 3 x
D5 x 5 7 7 x x
D5/A 5 5 7 7 x x
D5/F# 2 x 0 2 3 x
D6 x x 0 2 0 2
D6 5 5 7 7 7 7
D7 x 0 0 2 1 2
D7 2 0 0 2 1 2
D7 x 3 x 2 3 2
D7 x 5 4 5 3 x
D7 5 5 7 5 7 5
D7-5 x x 0 1 1 2
D7-5 x 5 6 5 7 x
D7-9 5 5 4 5 4 x
D7+5 5 5 x 5 7 6
D7/6 5 5 7 5 7 7
D7/F# 2 x 0 2 1 0
D7#9 x 5 4 5 6 x
D7b9 x 5 4 5 4 x
D9 x x 0 2 1 0
D9 x x 0 5 5 5
D9 5 5 4 5 5 5
D9+5 x 5 4 3 5 x
D11 x x 0 0 1 0
Ddim x x 0 1 0 1
Ddim x x 3 4 3 4
Ddim 1 2 3 1 3 1
Ddim 4 5 6 4 6 4
Dmaj x 0 0 2 3 2
Dmaj7 x x 0 2 2 2
Dmaj7 x x 7 7 7 9
Dmaj7 5 5 7 6 7 5
Dsus+4 x x 0 2 3 4
Dsus2 x x 0 0 3 2
Dsus4 x x 0 2 3 3
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Dm x 0 0 2 3 1
Dm 5 5 7 7 6 5
Dm(add E) x x 7 7 6 0
Dm(no 3rd) x x 0 2 3 0
Dm/9 x x 3 2 3 0
Dm-8 x 5 7 6 6 5
Dm6 x 2 3 2 3 x
Dm6 x x 0 2 0 1
Dm7 5 5 7 5 6 5
Dm7 x x 0 2 1 1
Dm7 x x 0 5 6 5
Dm7-5 x x 0 1 1 1
DmMaj7 x 5 7 6 6 5
 Upp

Dsus4 är samma ackord som D4
D7sus4är samma ackord som D4/7
DmMaj7är samma ackord som Dm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
D i stället för Dmaj7, D6 och D7/6
D7 i stället för D7-9 och D-9
Dm i stället för Dm6, Dm7 och Dm9