G i t a r r a c k o r d

_____C_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
C x 3 2 0 1 0
C 3 3 2 0 1 0
C 3 3 5 5 5 3
C 8 10 10 9 8 8
C(add 9)x 3 2 0 3 0
C/D x x 0 0 1 0
C/D x x 0 5 5 3
C/D x 5 5 5 5 x
C/E 0 0 2 0 1 3
C/E 0 3 2 0 1 0
C/G 3 3 2 0 1 0
C/G 3 x 2 0 1 0
C/G x 0 5 5 5 8
C+/G#(add B) x 0 6 5 5 7
C-5 x 3 4 5 5 x
C-5 x x 10 9 7 8
C+5 x 3 2 1 1 x
C2 0 3 2 0 3 0
C2 3 3 5 5 3 3
C2/7 3 3 5 3 3 3
C4 x 3 5 5 6 x
C4/7 x 3 5 3 6 x
C5 x 3 5 5 x x
C5/D x 5 5 5 x x
C6 3 3 5 5 5 5
C6 8 12 x x x x
C6 x 3 2 2 1 0
C7 x 3 2 3 1 0
C7 3 3 5 3 5 3
C7 8 10 8 9 8 8
C7-5 x 3 4 3 5 x
C7-5 8 x 8 9 7 x
C7-9 3 3 2 3 2 x
C7+5 3 3 x 3 5 4
C7/6 3 3 5 3 5 5
C7sus x 3 3 3 3 3
C7sus4 x 3 5 3 6 3
C9 x x 0 3 3 3
C9 3 3 2 3 3 3
C9+5 x 3 2 1 3 x
C11 x 3 3 3 3 3
Cdim x x 1 2 1 2
Cdim 2 3 4 2 4 2
Cmaj x 3 2 0 1 0
Cmaj7 0 3 2 0 0 0
Cmaj7 x x 5 5 5 7
Cmaj7 3 3 5 4 5 3
Csus2 0 3 x 0 2 2
Csus4/F 0 0 3 0 1 3
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Cm 3 3 5 5 4 3
Cm x x 5 5 4 3
Cm 8 10 10 8 8 8
Cm-8 x 3 5 4 4 3
Cm-8 8 x x 8 8 7
Cm6 x 0 1 0 1 x
Cm6 8 7 8 8 8 8
Cm7 3 3 5 3 4 3
Cm7 8 10 8 8 8 8
CmMaj7 x 3 5 4 4 3
CmMaj7 8 x x 8 8 7
 Upp

Csus4 är samma ackord som C4
C7sus4är samma ackord som C4/7
CmMaj7är samma ackord som Cm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
C i stället för Cmaj7, C6 och C7/6
C7 i stället för C7-9 och C-9
Cm i stället för Cm6, Cm7 och Cm9