G i t a r r a c k o r d

_____C#_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
C# x 4 6 6 6 4
C# x x 3 1 2 1
C# x 4 3 1 2 1
C#/Ab 4 4 6 6 6 4
C#o x 4 x 0 2 0
C#-5 x 4 5 6 6 x
C#+5 x 4 3 2 2 x
C#2 4 4 6 6 4 4
C#2/7 4 4 6 4 4 4
C#4 x 4 6 6 7 x
C#4/7 x 4 6 4 7 x
C#5 x 4 6 6 x x
C#6 4 4 6 6 6 6
C#7 x 4 3 4 2 x
C#7 4 4 6 4 6 4
C#7-5 x 4 5 4 6 x
C#7-9 4 4 3 4 3 x
C#7+5 4 4 x 4 6 5
C#7/6 4 4 6 4 6 6
C#9 x x 0 4 4 4
C#9 4 4 3 4 4 4
C#9+5 x 4 3 2 4 x
C#dim x x 2 3 2 3
C#dim x 1 2 0 2 x
C#dim 3 4 5 3 5 3
C#maj x x 3 1 2 1
C#maj7 x x 6 6 6 8
C#maj7 x 3 3 1 2 1
C#maj7 4 4 6 5 6 4
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
C#m 4 4 6 6 5 4
C#m x x 2 1 2 0
C#m-8 x 4 6 5 5 4
C#m6 x 1 2 1 2 x
C#m7 0 4 2 4 0 0
C#m7 4 4 6 4 5 4
C#mMaj7 x 4 6 5 5 4
 Upp

C#sus4 är samma ackord som C#4
C#7sus4är samma ackord som C#4/7
C#mMaj7är samma ackord som C#m-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
C# i stället för C#maj7, C#6 och C#7/6
C#7 i stället för C#7-9 och C#-9
C#m i stället för C#m6, C#m7 och C#m9