G i t a r r a c k o r d

_____Bb_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
Bb 1 1 3 3 3 1
Bb 6 8 8 7 6 6
Bb/D x x 0 3 x x
Bb/F 1 1 3 3 3 1
Bb-5 x 1 2 3 3 x
Bb-5 x x 8 7 5 6
Bb+5 6 x 8 7 7 6
Bb2 1 1 3 3 1 1
Bb2/7 1 1 3 1 1 1
Bb4 x 1 3 3 4 0
Bb4 6 9 9 9 6 6
Bb4/7 x 1 3 1 4 x
Bb4/7 6 7 6 7 6 6
Bb5 x 1 3 3 x x
Bb5 6 8 8 x x x
Bb6 1 1 3 3 3 3
Bb6 6 6 8 7 8 6
Bb7 1 1 3 1 3 1
Bb7 x 1 3 1 3 1
Bb7 x x 3 3 3 4
Bb7 6 8 6 7 6 6
Bb7-5 x 1 2 1 3 x
Bb7-5 6 x 6 7 5 x
Bb7-9 1 1 0 1 0 x
Bb7-9 6 x 6 7 6 7
Bb7+5 1 1 x 1 3 2
Bb7+5 6 x 6 7 7 6
Bb7/6 1 1 3 1 3 3
Bb7/6 6 8 6 7 8 6
Bb7sus4 x 1 3 1 4 1
Bb9 1 1 0 1 1 1
Bb9 6 x 6 7 9 8
Bb9+5 x x 8 7 7 8
Bbdim 0 1 2 0 2 0
Bbdim x x 2 3 2 3
Bbdim 3 4 5 3 5 3
Bbmaj x 1 3 3 3 1
Bbmaj7 0 1 x 2 3 0
Bbmaj7 x x 3 3 3 5
Bbmaj7 1 1 3 2 3 1
Bbmaj7 6 x 7 7 6 x
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Bbm 1 1 3 3 2 1
Bbm 6 8 8 6 6 6
Bbm/9 6 x x 6 6 8
Bbm-8 x 1 3 2 2 1
Bbm-8 6 x x 6 6 5
Bbm6 x x 3 0 2 1
Bbm6 6 5 6 6 6 6
Bbm7 1 1 3 1 2 1
Bbm7 6 8 6 6 6 6
Bbm9 6 x x 6 9 8
BbmMaj7 x 1 3 2 2 1
BbmMaj7 6 x x 6 6 5
 Upp

Bbsus4 är samma ackord som Bb4
Bb7sus4är samma ackord som Bb4/7
BbmMaj7är samma ackord som Bbm-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
Bb i stället för Bbmaj7, Bb6 och Bb7/6
Bb7 i stället för Bb7-9 och Bb-9
Bbm i stället för Bbm6, Bbm7 och Bbm9