G i t a r r a c k o r d

_____A_____        Dur       MollAckordSträng:
 e a d g h e
A x 0 2 2 2 0
A 5 7 7 6 5 5
A x x 0 9 10 9
A x 7 7 9 10 9
A x 12 11 9 10 9
A(add B)0 0 2 4 2 0
A(add B)x 0 7 6 0 0
A(no 3rd)x 0 2 2 x 0
A/C# x 4 2 2 2 x
A/C# 0 4 x 2 5 0
A/C# x 4 7 x x x
A/D x x 0 6 5 5
A/E 0 0 2 2 2 0
A/G 3 x 2 2 2 0
Ao/C 0 3 x 2 4 0
A-5 x 0 1 2 2 0
A-5 x x 7 6 4 5
A+5 5 x 7 6 6 5
A2 0 0 2 2 0 0
A2 x x 7 9 10 7
A2/7 0 0 2 0 0 0
A2/7 x 7 7 9 8 7
A4 x 0 2 2 3 0
A4 5 7 7 7 5 5
A4/7 x 0 2 0 3 0
A4/7 5 6 5 6 5 5
A4/7 x x 7 9 8 10
A5 5 7 7 x x x
A5 x 0 2 2 x x
A6 0 0 2 2 2 2
A6 x x 7 9 7 9
A6 5 5 7 6 7 5
A6 x x 0 14 14 14
A6sus4 x 0 2 2 3 2
A7 x 0 2 0 2 0
A7 x 0 2 2 2 3
A7 5 7 5 6 5 5
A7 x 7 7 9 8 9
A7-5 x 0 1 0 2 x
A7-5 x x 7 8 8 9
A7-5 5 x 5 6 4 x
A7-9 5 x 5 6 5 6
A7+5 0 0 x 0 2 1
A7+5 5 x 5 6 6 5
A7/6 0 0 2 0 2 2
A7/6 5 7 5 6 7 5
A7sus4 x 0 2 2 3 3
A9 5 x 5 6 8 7
A9 x x 0 12 12 12
A9+5 x x 7 6 6 7
A13 0 0 2 0 2 2
Adim x x 1 2 1 2
Adim x x 7 8 7 8
Adim 2 3 4 2 4 2
Amaj x 0 2 2 2 0
Amaj7 0 0 2 1 2 0
Amaj7 x x 2 2 2 4
Amaj7 x x 7 9 9 9
Amaj7 5 x 6 6 5 x
Asus4 0 0 2 2 3 0
Asus11 0 0 0 0 0 0
 Upp

AckordSträng:
 e a d g h e
Am x 0 2 2 1 0
Am 5 7 7 5 5 5
Am x 0 7 5 5 5
Am x 7 7 9 10 8
Am(add B) 0 0 7 5 0 0
Am/9 5 x x 5 5 7
Am/9 x x 10 9 10 7
Am-8 x 0 2 1 1 0
Am-8 5 x x 5 5 4
Am6 x x 7 9 7 8
Am6 5 4 5 5 5 5
Am7 x 0 2 0 1 0
Am7 x 0 2 2 1 3
Am7 5 7 5 5 5 5
Am7 x x 7 9 8 8
Am7/G 1 0 3 0 2 1
Am7sus4 x 0 2 0 3 0
Am9 5 x x 5 8 7
AmMaj7 x 0 2 1 1 0
AmMaj7 5 x x 5 5 4
Amsus2 x 0 2 2 0 0
 Upp

Asus4 är samma ackord som A4
A7sus4är samma ackord som A4/7
AmMaj7är samma ackord som Am-8
Om man vill 'förenkla' en del ´svårare' ackord kan man spela t.ex:
A i stället för Amaj7, A6 och A7/6
A7 i stället för A7-9 och A-9
Am i stället för Am6, Am7 och Am9